Avís Legal

1. Dades d’identificació

Vostè està visitant la pàgina web www.cre-a.com  titularitat de CRE-A IMPRESIONES DE CATALUNYA S.L.U.  (d’ara endavant CRE-A).
Domicili Social: Avinguda Diagonal 477 Planta 16. 08036 Barcelona.
Telèfon: 933 56 56 00

Correu electrònic: info@cre-a.com
Dades mercantils: Societat Limitada, amb CIF B61785630, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​tom 31140, foli 206, full B 188068, inscripció 1a.

2. Acceptació de l’Usuari

Aquest Avís Legal regula l’accés i utilització de la pàgina web www.cre-a.com (en endavant la “Web”) que CRE-A posa a disposició dels usuaris d’Internet. S’entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la web. L’accés i navegació d’un usuari per la web implica l’acceptació sense reserves del present Avís Legal. CRE-A pot oferir, a través de la pàgina web, serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada cas concret.

3. Utilització del Web

3.1. L’usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera l’Usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir un normal gaudi del Web per altres Usuaris.

3.2. L’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin a la web.

3.3. L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals CRE-A presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

3.4. L’usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de CRE-A o de tercers.

3.5. L’usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general, qualsevol classe de material accessible a través del web o dels serveis oferts en el mateix .

3.6. S’entén que l’accés o utilització del web per part de l’usuari implica l’acceptació per aquest de l’Avís Legal que CRE-A tingui publicades en el moment de l’accés, les quals estaran sempre disponibles per als usuaris.

3.7. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que CRE-A ofereix al seu web, i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

4. Accés a la Web i Contrasenyes

4.1. L’accés a la web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït.

4.2. Quan sigui necessari que l’usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris serà d’aplicació el que disposa l’apartat 9 d’aquest Avís Legal, així com el disposen les Condicions de Registre.

4.3. Si per a la utilització d’un servei a la Web, l’usuari ha de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre, es dotés a l’usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. Els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i / o contrasenya que li siguin subministrades per CRE-A, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes . Serà responsabilitat de l’usuari la utilització dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que utilitzi a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent, o de la pèrdua de la mateixa per l’usuari.

4.4. L’usuari està obligat a notificar de forma immediata a CRE-A qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat als mateixos, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, CRE-A quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes per tercers no autoritzats.

5. Modificació de les condicions de l’Avís Legal

CRE-A es reserva expressament el dret a modificar el present Avís Legal. L’ús continuat de la Web per part de l’usuari després de les modificacions constituirà reconeixement de la modificació de l’Avís Legal.

6. Limitació de garanties i responsabilitats

6.1. CRE-A es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer a la web. En qualsevol cas, CRE-A estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer a la web, sempre que no li siguin imputables.

6.2. CRE-A no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivat per causes alienes a CRE-A, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de CRE-A.

7. Propietat Intel·lectual i Industrial. TOTS ELS DRETS RESERVATS.

7.1. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web www.cre-a.com i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, software) pertanyen, com a autor d’obra col·lectiva o com a cessionària, a CRE-A o, si escau, a terceres persones.

7.2. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CRE-A. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de CRE-A i de tercers.

7.3. L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

7.5. CRE-A proporciona l’accés a tot tipus d’informacions, serveis, programes o dades a Internet que poden pertànyer a terceres persones, cas en CRE-A no es fa responsable d’aquests continguts ni de quantes reclamacions puguin derivar de la qualitat, fiabilitat , exactitud o correcció dels mateixos.

8. Enllaços de tercers

8.1. En el cas que a la web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, CRE-A no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas CRE-A assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap de els hipervincles o altres llocs d’Internet.

8.2. Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de CRE-A.

8.3. CRE-A només autoritza mencions als seus continguts en altres seus web, amb el tractament que aquestes considerin sempre que sigui respectuós, compleixi la legislació vigent i en cap cas reprodueixin, sense la deguda autorització, els continguts de CRE-A.

9. Protecció de Dades Personals

9.1. CRE-A adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, atès l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tot això, d’acord amb el que estableix la legislació espanyola de protecció de dades de caràcter personal.

9.2. L’usuari podrà remetre a CRE-A les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen a la web. Aquests formularis incorporen un text legal en matèria de protecció de dades personals que dóna compliment a les exigències establertes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en el seu Reglament de Desenvolupament, aprovat per el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

9.3. Preguem llegiu atentament els textos legals abans de facilitar les seves dades de caràcter personal.

10. Llei i jurisdicció

Totes les qüestions que es suscitin entre CRE-A i l’usuari relatives a la interpretació, compliment i validesa del present Avís Legal, es regiran per les seves pròpies clàusules i, en aquells temes on no hi fossin previstes, d’acord amb la legislació espanyola, sotmetent-se expressament les parts a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de CRE-A.

  Podem ajudar-te?

   Contacta amb nosaltres   CRE-A
   Impresiones de Catalunya, S.L.


   Telèfon: 93 356 56 00

   Carrer Número 5, s/n – Sector C – Pol. Ind. Zona Franca E-08040 Barcelona. Espanya